Drukuj

          W dniu 31 marca 2016 r. w Domu Kultury w Powidzu odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Czynna ochrona pszczołowatych w Parkach Krajobrazowych” zorganizowane przez Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego (ZGPPK) wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW). W wydarzeniu uczestniczyło  90 osób z  gmin należących do ZGPPK (uczniowie, opiekunowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pszczelarze) oraz zaproszeni goście, wśród których byli: pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pani Hanna Grunt  - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  pan Janusz Łakomiec - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również reprezentantów gmin należących do ZGPPK:  pana Marka Wesołowskiego - Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, pana Grzegorza Skowrońskiego -  Wójta Gminy Wilczyn, pana Henryka Tylmana -  Wójta Gminy Ostrowite. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na znaczenie pszczołowatych w przyrodzie i podejmowanie czynnych działań służących jej ochronie.

            Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego pan Jakub Gwit. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, iż przyroda stanowi wspaniały układ wzajemnych powiązań oparty o bioróżnorodność. Zwrócił uwagę, iż w tym układzie niesamowitą rolę pełnią bohaterowie projektu  – owady pszczołowate.  Otaczającą nas przyrodą nie możemy się tylko chwalić, ale przede wszystkim musimy podejmować konkretne działania służące jej ochronie. Począwszy od najprostszych gestów, wynikających wręcz z kultury osobistej, jak jej niezaśmiecanie, po angażowanie się w większe projekty, jak ten który dziś inaugurujemy.  Projekt, w który wchodzimy  nie dotyczy tylko teraźniejszości, ale też pozwala budować solidne podstawy do dobrego funkcjonowania przyrody w przyszłości, ma znaczenie dla przyszłych pokoleń – podkreślił na zakończenie Wójt Gminy Powidz.

            Pani marszałek Wodzińska zwracając się do uczestników spotkania zwróciła uwagę na niezwykłą wartość tego typu inicjatyw.  W dalszej części spotkania, prowadzonej przez pana dyrektora Janusza Łakomca zaprezentowano film na temat bioróżnorodności w przyrodzie. Dyrektor ZPKWW opowiedział również o parkach krajobrazowych województwa, a także szczegółowo omówił znaczenie pszczołowatych w przyrodzie i w życiu człowieka.  Przedstawicielom grup wręczono elementy budek i nasion, które następnie zostaną wysiane na przygotowane poletka. Grupy w okresie od kwietnia do 15 września będą obserwować wzrost roślin oraz owady korzystające z  łączki oraz budek, sporządzając dokumentację. Prezes Koła Pszczelarzy w Powidzu pan Jerzy Kapela wskazał, że wśród pszczołowatych są również gatunki, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla człowieka.

      Spotkaniu towarzyszyła wystawa Koła Pszczelarzy z Powidza oraz wystawa zdjęć z Powidzkiego Parku Krajobrazowego.  Nie zabrakło materiałów promocyjnych przygotowanych dla uczestników przez ZGPPK oraz ZPKWW. Realizowane przedsięwzięcie  dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po zakończeniu realizacji projektu, w miesiącu wrześniu, odbędzie się spotkanie podsumowujące.