Drukuj

V już edycja Rajdu pieszo-kolejowego „Kolej na Powidzki Park Krajobrazowy” odbyła się 22 czerwca 2015 r. Zorganizowana została we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową, Domem Kultury w Powidzu, Nadleśnictwem Gniezno, Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gnieźnieńskiej, jak również Starostwem Powiatowym w Gnieźnie.

Rajd Skierowany został dla uczniów gimnazjów z terenu PPK. A jego celem było:

W tym roku w rajdzie uczestniczyli uczniowie: z gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym, Powidzu, Ostrowitem, Witkowie, Wilczynie, oraz grupa z PTTK Gniezno. Grupy prowadzili przedstawiciele ZPKWW: Katarzyna Jasińska, Natalia Sulanowska i Piotr Basiński jak również przedstawiciele Nadleśnictwa Gniezno: Adam Wiatr i Daniel Cierplikowski. Grupę PTTK Gniezno prowadził pan Krystian Grajczak. Poszczególne grupy wyruszały z Powidza, Budzisławia Kościelnego, Kosewa, Trębów Starych podążając do miejsca zbiórki które znajdowało się w Ostrowie Starym. Skąd uczestnicy rajdu wrócili do Powidza Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową. Metą rajdu ustanowiono Łazienki w Powidzu gdzie wszyscy otrzymali posiłek, oraz uczestniczyli w konkursach sprawdzających wiedzę. Uczestnicy otrzymali upominki, a drużyna zwycięska nagrody. W tym roku pierwsze miejsce otrzymało: Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym. W tegorocznym rajdzie uczestniczyło 229 osób.