• Przybrodzin
  Przybrodzin
 • Witkowo
  Witkowo
 • Budzisław/Witkowo
  Budzisław/Witkowo
 • Wilczyn
  Wilczyn
 • Giewartów
  Giewartów

MAPA PARKU

Kliknij aby powiększyć

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GMINY TWORZĄCE ZGPPK

 
     
 
   

1510860754480Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego dzięki dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu przystąpił do realizacji szeregu konkursów i warsztatów dla uczniów z gmin wchodzących w skład ZGPPKpod hasłem "Segreguję nie marnuję - przyrodę Powidzkiego parku Krajobrazowego znam i szanuję" zgodnie z umową nr 452/U/400/206/2017 z dnia 10.10. 2017 r. . Konkursy skierowane zostały do odbiorców w różnym wieku. Ogłoszenie konkursów nastąpiło dnia 10.10.2017 r. Zakończenie natomiast wraz z wręczeniem nagród odbyło się dnia 16.11.2017 r. w Szkole Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym.

Konkurs plastyczny - głównym jego celem konkursu była ochrony Powidzkiego Parku Krajobrazowego: jezior, których wody nadal czyste zasobne są w wiele gatunków rzadkich zwierząt i roślin. Na konkurs napłynęło 230 prac, z których wymogi formalne spełniło 200, prace zostały ocenione przez niezależne jury. Nagrody otrzymało 3 uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych. W kategorii tej przyznano również dwa wyróżnienia.Nagrodzono również kategorię II - uczniów klas IV-VII Szkół Podstawowych i przyznano 3 wyróżnienia.Nagrody w formie głośników bezprzewodowych zakupione zostały ze środków WFOŚIGW. Konkurs fotograficzny to docenianie przyrodniczego dziedzictwa które jest wyrazem dbałości o przyrodę ojczystą. W Powidzkim PK odnotowano ponad 960 gatunków roślin w tym wiele prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem. Uczestnicy konkursu fotograficznego z oddziałów gimnazjalnych musieli wykazać się nie tylko kunsztem fotograficznym, ale również znajomością rodzimej flory. W konkursie fotograficznych wzięło udział 17 osób, z których nagrodzono 6, przyznając po 2 miejsca w każdej kategorii. Nagrody w formie tabletów zakupione zostały ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Konkurs literacki- piękno przyrody które można było opisywać. Na konkurs spłynęło aż 43 prace od uczniów klas IV-VII SP oraz uczniów z oddziałów gimnazjalnych. W ocenę prac włączyli się nauczyciele poloniści ze szkoły w Piotrowicach. Nagrodzono 3 uczniów w kategorii I - uczniowie klas IV-VII Szkół Podstawowych. W tej również kategorii przyznano 3 wyróżnienia. W kategorii II - uczniowie klas gimnazjalnych nagrodzonych zostało 3 uczniów. Nagrody w formie power bank zakupione zostały ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Warsztaty terenowe które miały na celu wzbogacić wiedzę i umiejętności uczniów dotyczące zasad segregacji odpadów i wpływu prawidłowej gospodarki odpadowej na przyrodę. Warsztaty przeprowadzono dla uczniów ze szkół gmin wchodzących w skład ZGPPK na terenie sortowni odpadów w Kleczewie. Konkurs As segregacji to konkurs upowszechniający wiedzę młodzieży w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania sprzyjające ochronie ziemi, wody, powietrza przed skażeniami wynikającymi z nieodpowiedniego składowania odpadów. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wzięło w nim udział 175 uczniów, a najliczniejsza reprezentacja była ze szkoły w Ostrowitem (ponad 100 uczniów). Konkurs składał się z 2 etapów –w pierwszym uczniowie rozwiązywali test wiedzy a w drugim wykazywali się praktyczną znajomością zasad segregacji i sposobów realizacji gospodarki odpadowej we własnej gminie przygotowując prezentacje multimedialne. Konkurs promował zasadę zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powierzchni ziemi i zagospodarowywania odpadów zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Nagrody przyznano 5 najlepszym uczniom i uczennicom w każdej gminie. Jako nagrody uczestnicy otrzymali torby podróżne które zakupione zostały ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.