Drukuj

18 grudnia odbyła się XII sesja Zgromadzenia ZGPPK na której podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2017 -2020.

Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Związku na 2017 rok. Podjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2018 - 2021, oraz w sprawie budżetu ZGPPK na 2018 rok i uchwałę w sprawie wysokości składki