Drukuj

szkolenie01W dniu 05.07.2016r. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Związek Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Związek Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego zaprosili na szkolenie które skierowane było głównie do sołtysów, jak również
innych przedstawicieli sołectw (szczególnie rolników) “Krajobraz na PTAK - jak ptaki pomagają
nam i jak my możemy pomóc ptakom”.


Program szkolenia obejmujował m.in.: charakterystykę ptaków występujących w okolicy,
przedstawienie korzyści jakie ptaki dostarczają ludziom, szczególnie gospodarce rolniczej i
leśnej, wskazanie działań wspierających populacje ptaków oraz dostarczane prze nie korzyści,
w tym możliwości uzyskiwania dofinansowań na takie działania, część warsztatową.