Drukuj

21 czerwca 2016 r. odbył się zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Dom Kultury w Powidzu, Nadleśnictwo Gniezno, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, oraz

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni rajd "Kolej na Powidzki Park Krajobrazowy".

Celem rajdu była: popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Powidzkiego Parku Krajobrazowego, integracja młodzieży, w tym szczególnie uczniów szkół z gmin leżących na terenie parku, propagowanie ekoturystyki i zdrowego, aktywnego stylu życia.

W rajdzie brały udział drużyny reprezentujące szkoły z gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego: Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczynie, oraz Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych.

Poszczególne drużyny pokonywały trasy piesze: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczynie, Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym: Anastazewo-Ostrowo Stare-Przybrodzin-Powidz (ok. 10 km), Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu: Kochowo-Zdroje-Rudunek-Rzymachowo-Powidz (ok. 10 km), Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych: Skorzęcin (wieś)-Wiekowo-Charbin-Powidz (ok. 11,5 km). Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie: Witkowo-Strzyżewo Witkowskie-Wiekowo- Charbin-Powidz

Na mecie rajdu na terenie Łazienek w Powidzu na uczestników czekał ciepły posiłek i zróżnicowane konkursy. Dla najlepszych drużyn rajdu przewidziano nagrody. W tym roku pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym.Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.