Drukuj

W dniu 1 lipca 2016 roku w Wilczynie odbyła się konferencja zorganizowana przez Wójta Gminy Wilczy poświęcona problemowi zagłady jezior. Na konferencji poświęconej katastrofie ekologicznej pokazano film który ilustruował tematykę spotkania pt.” Degradacja jezior- katastrofa ekologiczna na terenie gminy Wilczyn”- prezentujący zdjęcia lotnicze jezior: Kownackiego, Suszewskiego i Mrówieckiego; porównujący widok na zbiorniki w latach: 1997, 2012 i 2016. 


W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób; wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych, organizacji ekologicznych, stowarzyszeń lokalnych, naukowcy, przedstawiciele mediów, oraz mieszkańcy, letnicy i inwestorzy agroturystyki a także przedstawiciel Kopalni Węgla Brunatnego PAK. Dr Michał Wilczyński przedstawił prezentację pt.”Przemysł czy natura, kto jest winny znikaniu wody w jeziorach ?” Przyblizył on bieżącą sytuację w wilczyńskich jeziorach i wskazał możliwe rozwiązania ekologiczne.